امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت زغال فعال و کاربرد آن

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

آلودگی الی یک عبارت است که برای زنجیره های بزرگ و مرکب مواد الی که سرچشمه می گرد از فاضلاب های خانگی زائده های زندگی شهری همچنین فاضلاب های کشاورزی و صنعتی استفاده می شود با انباشتگی این مواد در اب ها و صرف مقدار زیادی اکسیژن برای تجزیه شیمیایی انها ما با گذشت زمان با شرایط اسف باری در ان منطقه برای جانداران روبه رو هستیم همچنین با الودگی الی و حضور مواد معلق جامد در سطح اب و جلو گیری از پدیده فتوسنتز باعث می شود که لاشه موجودات در اب به ته رو دخانه ها رسوب کند و در بستر رودخانه ایجاد تغییر بکنند که برای حذف این مواد با چندین راه حل رو به رو هستیم که در این ارائه در مورد جذب سطحی بحث شده است.

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی