امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی بازاریابی شرکت پگاه

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

مقدمه

معرفی بازار یابی

تعریف بازاریابی جدید

مدیریت بازاریابی در سازمان

وظایف مدیریت بازار یابی

انواع گرایشات بازاریابی

سیستم بازار

معرفی سازمان

طرح بازار یابی

انواع بازاریابی

ساختار طرح بازایابی

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی