امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

ساده سازی نظام مالیاتی

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

ساده سازی نظام مالیاتی در جهت تسهیل اجرا و کاهش هزینه های تمکین

تشویق به تمکین داوطلبانه

تدوین راهبرد شفاف

اصلاح قوانین مالیاتی و حسابداری

نگرش یکپارچه به فرایند وصول مالیات

تمایز برخورد با مؤدیان مختلف (بر حسب میزان مالیات)

مدیریت کارا در فرایند اصلاح

اولویت بندی و زمان سنجی

شروع اصلاح بنیادی با انجام طرح های آزمایشی

شناسایی گلوگاه های اصلی

شناسایی و ثبت مؤدیان جدید (واحدیابی مالیاتی)

فرایند اظهار و پرداخت مالیات

رایانه ای کردن عملیات

کشف پرونده های راکد

مؤدیان خلافکار

ممیزی مالیات

نظام مجازت ها و جریمه ها

خدمات مورد نیاز مؤدیان و تبلیغات

مدیریت و سازمان مالیاتی

کارکنان مالیاتی

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی