امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

گزارش کارآموزی آشنایی با بخشداری

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

بخشداری

مرکز بخش

وظیفه های بخشدار

یک نمونه چارت سازمانی

چارت بخشداری های دیواندره

مشخصات بخشداران دیواندره (سال88)

شرح وظایف بخشدار

وظایف و اختیارات فرماندار

معاونت

بخشداری ها

دفتر فرماندار

دبیر تعزیرات آرد و نان

حراست

دفتر سیاسی

روابط عمومی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ارزیابی عملکرد

وظایف بازرسی

وظایف پاسخگویی به شکایات

کارشناس اداری و مالی

امور اجتماعی و انتخابات

دایره عمران

دفتر شهر و روستا

طرح تکریم ارباب رجوع

شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع

اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم

تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم

بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات به مردم

نظرسنجی از مردم

نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرایی با مردم

سایر موارد اجرایی

اهم اهداف این طرح به شرح ذیل قابل ذکر می باشد

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی