امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی تولید آجر فشاری

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

مقدمه

تاریخچه آجر

انواع آجر در ایران قدیم

انطباق با مشخصات و استانداردها

انواع کوره های آجر پزی

ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول

آجرهای رسی

آجرهای نسوز

آجرهای بتنی

آجرهای ماسه آهکی

انواع آجر غیر رسی و اشکال آن

مصالح نصب و ملاتها

دوغابها و ملاتها

اتصالات و بستها

حمل و نقل و نگهداری

فصل اول

مرحله آخره کردن گل (خیس دادن گل)

فصل دوم

مرحله بار کردن گل خیس خورده به محوطه ی باز

فصل سوم

مرحله ریختن گل به داخل دستگاه خشت زنی

فصل چهارم

مرحله انتقال خشت خام به محوطه باز

فصل پنجم

مرحله انتقال خشت خام به کوره

مرحله بارگیری آجر پخت شده

فصل ششم

فصل هفتم

مرحله ترمیم خمیره ها

فصل هشتم

سوابق مجریان طرح

مجوز های مربوط به فعالیت

ساختمان

ابزار آلات

ماشین آلات

وسایط نقلیه

تاسیسات

اثاثه

سرمایه در گردش

هزینه ها

هزینه های جاری

هزینه های ثابت

در آمد ها

فصل نهم: صورتهای مالی

ترازنامه اول دوره

شرکت تعاونی آجر نگین کویر اردکان

صورت حساب سود و زیان

ترازنامه آخر دوره

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی