امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری بیمه ایران

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مکان و موقعیت کارآموزیی

رشته های فعالیت شرکت خدماتی پوشش بیمه ایران

شرح فعالیت های کارآموزی

شرح حساب های کل و معین

حساب بیمه گزاران باربری

مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شرکت های بیمه

حسابداری شعب شرکت های بیمه

حسابداری کل (تمرکز حساب ها)

صورت های مالی شرکتهای بیمه

صورتحساب سود و زیان

یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان

نتیجه گیری و آموخته ها

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی