امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

انگیزه های جهانگردی

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

بخش اول: انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد

انگیزه های جهانگردی

انواع جهانگردی

جاذبه های جهانگردی

بخش دوم: حقوق جهانگردان غیر مسلمان

حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی

حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی

تکالیف جهانگردان غیر مسلمان

لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم:اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور

جهانگردی و صلح

پی نویس

بخش چهارم:روش جاری اداره کل اتباع خارجی در برخورد با توریست

فصل پنجم:امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن

پی نویس

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست

تخلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83

جدول شماره (1)

پی نویس

بخش هفتم

علل عقب ماندگی صنعت توریسم در ایران

بخش هشتم

عوامل مهم در رونق جهانگردی

نتیجه گیری

پیشنهادات

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی