امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کار تاسیسات دامداری

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

مقدمه

ساختمان مدیریت و ساختمان نگبانی

حوضچه ضد عفونی

انبار خوراک

انبار مواد متراکم (کنسانتره)

سیلوی خندقی (دهلیزی

مزایا

معایب

محل سقف و بهارمند

آخور

آبشخور

فری استال (Free stall)

جایگاه استراحت گوساله

سالن شیردوشی

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی