امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

چکیده

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

مصونیت پارلمانى

کمیت آرا و کیفیت اخذ رأى

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی