امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی رب و گوجه فرنگی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مقدمه

خلاصه طرح

چارت سازمانی

بررسی های فنی

طرح تجاری یک صفحه ای

پیش نویس طرح چشم انداز

پیش نویس شرح مأموریت

اهداف اجرای طرح

استراتژیهای رسیدن به اهداف

تعریف بازاریابی

عمده فروشها

بخش سازماندهی

بخش تولید - شرح فعالیت کارآفرینانه

بسته بندی

جزئیات بسته بندی

رب گوجه فرنگی – ویژگیها و روش های آزمون

سوابق کشت گوجه فرنگی

مطالعات دانش فنی یا تکنولوژی

کنترل و ایستکاههای کنترل در خط تولید

عرضه کالا در بازار

محاسبه کارآیی فیزیکی و اقتصادی

محاسبه جمعیت در سال 1381

برآورد نیاز در سال 1381

مصرف کل رب در سال 81 در خراسان

چارت سازمانی

بخش مالی

محاسبه هزینه برق

محاسبه هزینه آب

محاسبه هزینه گازوئیل

محاسبه هزینه بنزین

محاسبه گاز مصرفی

جدول وسائط نقلیه

محاسبه سرمایه ثابت

محاسبه هزینه های ثابت تولید

هزینه متغیر

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی