امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه انبارداری صنعتی

0

تعداد صفحات: 49 صفحه

فصل اول

مقدمه

اصول کلی کنترل موجودیها

حفاظت از موجودیها

انبارداری و عملیات روز مره آن

سازمان و محل انبار

ایمنی انبارها

سازمان داخلی انبارها

طبقه بندی و کد گذاری موجودیها

تکنیکهای کنترل و مدیریت موجودیها

سیستم ثبت دائمی

مزایای عمده سیستم ثبت دائمی

تعیین با صرفه ترین مقدار برای نگهداری موجودیها

روش دفعات گردش موجودیها

روش حداقل جمع هزینه های سفارش و نگهداری موجودی

تعیین زمان سفارش

شمارش موجودیها

سیستمهای ثبت موجودی ها

سیستم ثبت ادواری

سیستم ثبت دائمی

روش شناسایی ویژه موجودیها

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

روش میانگین موزون

فصل دوم

مقدمه

اهداف کلی واحد تجاری

چارت تشکیلاتی سازمان

DFD های سیستم انبار سازمان

نمودار ERD

نمودار سطح دو

فعالیتهای موجود در سیستم انبار شرکت

فرمها و گزارشهای موجود در سازمان

بررسی بهره وری سیستم دستی در سازمان و ارائه یک طرح کلی برای ماشینی کردن سیستم انبار

فصل سوم

برسی کارایی یک سیستم ماشینی انبار داری برای یک واحد تجاری

مقدمه

کاهش هزینه ها (اعم از نیروی انسانی و هزینه های دیگر)

تسریع در امر مبادلات کالا

بهینه سازی امر خرید و فروش

افزایش احاطه مدیر بر مبادلات روزمره سازمان

فصل چهارم

مقدمه

انواع نرم افزارهای موجود برای طراحی بانکهای اطلاعاتی انبارداری

فصل پنجم

نرم افزارهای طراحی شده برای بانکهای سیستم

عملکرد نرم افزار او امکانات موجود

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی