امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

طراحی سیستم نرم افزار حسابداری شرکت تعاونی کشاورزان صنعتی

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

تعریف انبار

تعریف انبارداری

مکانیزاسیون انبار

سیستم انبارداری و مزیت های آن

انواع موجودی کالا در سیستم انبارداری شرکت تعاونی کشاورزان صنعتی مشهد

مختصری درباره ی نرم افزار مدیریت انبار

گزارش شناخت سیستم نرم افزاری

انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها

سناریو کلی سیستم

ترخیص کالا

درخواست کننده

مسئول خرید

مربوط به مسئول انبار (پذیرش انبار)

مربوط به ورود کالا

مربوط به خروج کالا

مسئول خرید

پذیرش انبار

درخواست کننده

انباردار

فرم ثبت اطلاعات کالا

فرم موجودی کالا

فرم خروج کالا

فرم برگشت کالا

فرم تخصیص کد اموال

ثبت اطلاعات شخصی

فرمهای منوی جستجو

فرم جستجوی حواله

فرم جستجوی قبض

فرم جستجوی شخص

فرم گزارش انبار داری

فرم گزارش کالاهای با موجودی بحرانی

فرم گزارش بر اساس تاریخ

فرم گزارش بر اساس کالا و شخص

فرم های منوی کاربرد

منابع ندارد

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی