امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت کایزن - بهبود مستمر

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

راهبردها و راهکارهای سازمانی به مدیریت بهره وری

کایزن چیست؟

KAI+ ZEN= KAIZEN

کایزن، روح کیفیت ژاپنی Kaizen

هدف از تغییربهبود مستمر بهره وری سازمانی

چرخه دمینگ

تطور سازمانی

رویکرد تحول سازمانی

روش بهبود تدریجی - کایزن

روش جهش بزرگ - نوآوری

روش ترکیبی – کایزن و نوآوری

مبانی پایه اجرای کایزن

توالی و ترتیب اجرا

مرحله آماده سازی یا 5S

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی