امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه ریزی عملیاتی

0

تعداد صفحات: 9 صفحه

بودجه بندی عملیاتی

گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛

راهکارها و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی کشور

منابع

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی