امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

هدف: تحقیقات نشان داده است که مدیریت دانش اثربخش در سازمان، باعث افزایش نوآوری می شود. در این پرسشنامه، ارتباط بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری بررسی می شود.

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد با توجه به طیف انتخاب کنید.

تعداد گویه ها: 16 سوال

امتیازدهی و تفسیر نتایج دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی