امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نمک تصفیه شده

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید نمک تصفیه شده

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول نمونه ترکیب شیمیایی نمک طعام

جدول ویژگی های شیمیایی و فیزیکی نمک خوراکی

جدول بیشینه مقدار مجاز آلاینده ها

جدول افزودنی های مجاز در تولید نمک خوراکی

شکل سهم کشورهای برتر تولید کننده نمک در جهان در سال 2000

شکل میزان نمک تولید شده در ایران در سال های (1997- 2003)

جدول جمعیت تخمین زده شده و مصرف نمک در غذا در نواحی مختلف جهان در سال 1996

جدول مصرف تخین زده شده نمک خوراکی در جهان طی سال های 1978 تا 1996 بر حسب هزار تن

جدول نمک مصرف شده بوسیله صنایع غذایی آمریکا در سال های 1995 و 2000 و 2001 و 2002 (هزار تن)

جدول واحدهای تولیدی فعال در کشور از آغاز برنامه سوم توسعه تا پایان سال 1385

جدول واحدهای در دست احداث با پیشرفت فیزیکی بیش از 40 %

جدول بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال 1385

واردات سال 1379

واردات سال 1380

واردات سال 1381

واردات سال 1382

واردات سال 1383

نمودار روند واردات نمک از سال 1379 تا 1383

جدول میزان تولید نمک در کشور بین سال های 1385 - 1379

نمودار روند تولید نمک در کشور بین سال های 1385 تا 1379

جدول میزان مصرف نمک در کشور بین سال های 1385 - 1379

نمودار روند مصرف نمک در کشور بین سال های 1385 - 1379

صادرات سال 1379

صادرات سال 1380

صادرات سال 1381

نمودار روند صادرات نمک از سال 1379 – 1385

نمودار روند نیاز به محصول تا سال 1389

نمودار شماتیک گردش مواد در روش انحلال

جدول لیست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز

جدول برآورد هزینه تامین ماشین الات و تجهیزات خط تولید

جدول محاسبه مساحت مورد نیاز طرح

جدول برآورد مساحت بخش های محوطه سازی

جدول هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی

جدول هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی

جدول برآورد هزینه وسائل حمل و نقل

جدول برآورد هزینه های قبل از بهره برداری

جدول جمع بندی و برآورد سرمایه ثابت

جدول محاسبه میزان مواد اولیه مصرفی جهت تولید سالیانه 12000 تن نمک طعام

جدول برنامه تولید سالیانه

جدول برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی

جدول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز طرح

جدول برآورد برق مصرفی واحد

جدول میزان آب مصرفی (روزانه)

جدول تاسیسات مورد نیاز

جدول برآورد هزینه انواع انرژی

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی