امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی تأسیس مدرسه 2 زبانه

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

پیشگفتار

چکیده

اهداف مدرسه سازی

فصل اول: در مورد طرح

مقدمه

طرح جاری در یک نگاه

قواعد به کار رفته در این نوشته

چشم انداز و ماموریت

برنامه عملیاتی برای توسعه در سال های آتی

نام و موضوع طرح

اهداف طرح

نوع فعالیت و محل اجرای طرح

حوزه فعالیت

بررسی پیشینه پژوهش

روند پیدایش مدارس دولتی به سبک اروپایی و دید مردم

فصل دوم: مدیریت و برنامه ریزی پروژه

مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک

فصل سوم: مدیریت فنی پروژه

دلایل اصلی ناکامی در یادگیری زبان

جدول و نمودار میزان علاقه مندی به زبان دوم

جدول و نمودار مقایسه ای در مورد خدمات آموزشگاه

محوطه سازی

ساختمان سازی

ماشین آلات و تجهیزات و وسائل

تاسیسات

وسایل حمل و نقل دانش آموزان و مدرسان

نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه

لیست تجهیزات دفتری و بهداشتی

محوطه و زمین مورد نیاز طرح

فصل چهارم: مدیریت اقتصادی، مالی و بازاریابی پروژه

بررسی ساختار هزینه

ارزیابی مالی

برآورد هزینه محوطه و زمین مورد نیاز طرح

محوطه سازی

برآورد هزینه های ساختمان سازی

برآورد هزینه های ماشین آلات و تجهیزات و وسائل

برآورد هزینه های تاسیسات

برآورد هزینه های وسایل حمل و نقل دانش آموزان و مدرسان

برآورد هزینه های نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه

برآورد هزینه های تجهیزات دفتری و بهداشتی

برآورد هزینه های آب، برق و سوخت مصرفی

برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری

برآورد هزینه استهلاک

هزینه تشکیل کلاسها و ارائه خدمات سالانه

ترازنامه مالی

فصل پنجم: نحوه ارائه خدمات آموزشی

فصل ششم: ارزیابی اقتصادی طرح

ارزیابی اقتصادی طرح

بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه

بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری

اثرات طرح بر روی سلامتی

مشتریان چه کسانی هستند

بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی، اشتغال و نظم اجتماعی کشور

بررسی نحوه ارائه خدمات و سرویس

بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح

نحوه تبلیغات برای شرکت

فصل هفتم: نقشه ساختمان و کلاسها

شمای کلی از مدرسه

شمایی از طول هر یک از کلاسها

طراحی سه بعدی از کلاس

طراحی سه بعدی از کلاس

طرح داخلی و طبقه همکف ساختمان مدرسه

طرح شماتیک و سه بعدی بخش خدمات داخلی (آبدارخانه و...)

منابع و مواخذ

کتب و مجلات

آدرسهای اینترنتی

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی