امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی دام مجتمع کشت و صنعت مالداران

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

گزارش کار آموزی

مکان

محدوده جغرافیایی

مساحت

معرفی نژاد موجود در دامداری مالداران

جلسهاول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم:شربت خوراندن

جلسه پنجم

حمام ضد کنه گوسفندان

جلسه ششم

بررسی انواع داروهای دامی

مزایای وزن کردن بره ها

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

دفاتر موجود د ر بخش پرورش گوسفند

دفتر اموال

دفتر اوزان

دفتر تلفات

دفتر فروش

دفتر ثبتپشم گله

دفترجفتگیری

دفتر ثبت اطلاعات بیمار

دفتر ثبت زایش گله ها

بررسی دو بیماری شایع و مهم در گوسفندان

علائم بیماری

پیشگیری

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی