امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی آموزشگاه حسابداری

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

خلاصه طرح

مقدمه

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

ملزومات اداری و آموزشی

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

جدول هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جدول کل هزینه های طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

درآمد طرح

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی