امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی گلگاری شهر بازی رشته کشاورزی و باغبانی

0

تعداد صفحات: 47 صفحه

مقدمه

اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران گلهای یکساله گیاهان علفی یکساله

تقویم کاشت گیاهان زینتی یکساله

زمان کاشت گیاهان یکساله برای گلکاریهای تابستانه وپاییزه

کاشت مستقیم بذر در باغچه

آماده کردن زمین برای گلکاری های فصلی

روش کاشت بذر

کشت بذر در جعبه یا گلدان

انتقال نشاءسبز شده

اطلسی

جعفری

رعنا زیبا

شاه پسند

بنفشه معمولی

کوکب

کوکب کوهی

پیچ امین الدله

تکمه ای

ابری

شب بو

میمون

مینای پاییزه

بومادران

تاج الملوک

داوودی

مارگریت

گل ناز

قرنفل

تاج خروس

کلم زینتی

کروپسیس

همیشه بهار

مینا چمنی

گازانیا

زلف عروس

مغربی

درخت ودرختچه ها

انتخاب درخت ودرختچه ها

معرفی گونه های درختی ودرختچه ای

درختچه توری

کوتوناستر

بداغ

ختمی

درخت زبان گنجشک

افرا

اقاقیا

بید مجنون

کاج

سرو

برگ نو

چمن

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی