امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

تعریف استراتژی

توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح

مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی

ویژگی های یک مدیر استراتژیک

استراتژی توسعه

مدیریت استراتریک

استراتژی

عناصر مدیریت استراتژیک

رسالات مؤسسه

بیانیه رسالت

اهداف مؤسسه

ضرورت تدوین اهداف برای یک استراتژیست

عوامل مؤثر برتدوین اهداف

مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری

ویژگی های مدیریت استراتژیک

فرایند و مراحل مدیریت استراتژیک

استراتژیست و اتخاذ تصمیم

نکات مهم در تحلیل فاصله

استراتژیستها (برنامه ریزان)

فرایند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی