امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

قوانین مالیات بر ارث

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

قوانین مالیات بر ارث

مالیات بر درآمد ارث

ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند

ماترک متوفی

ماترک متوفی چیست؟

معافیت های مالیاتی

جرایم مالیاتی

منبع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی