امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کاربرد فیزیک در زندگی روزمره

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

خلاصه

مقدمه

تاریخچه

علم فیزیک

نقش فیزیک در زندگی

فیزیک و سایر علوم

فیزیک و آینده

فیزیک و کاربردهای آموزشی آن در زندگی

نقش فیزیک در فناوری

نقش فیزیک در فناوری های آموزشی

قوانین نیوتن و ورزش

قانون اول نیوتن

قانون دوم نیوتن

قانون سوم نیوتن

نقش فیزیک در تشخیص بیمارى ها

رادیوگرافى و رادیوسکوپى

متافیزیک و مذهب

فیزیک هسته ای و کشاورزی

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی