امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت برنامه های واکسیناسیون گاو های شیری و گوشتی

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

برنامه های واکسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی

بررسی های عمومی موقع طراحی یک برنامه ی واکسیناسیون

بررسی های عمومی موقع طراحی یک برنامه ی واکسیناسیون

برنامه های واکسیناسیون برای گاوهای گوشتی / گله ی گوساله ها

گوساله های کوچک (گوساله های شیرخوار)

گوساله های گوشتی علفی (از شیر گرفته شده)

کلُستریدیا (clostridia)

بیماری های کلسترویدی شامل بیماری های زیر هستند

(pinkeye) چشم صورتی

واکسن کلستریدیای هفت کاره (7-way)

کرم زادی (انگل ها)

تست حاملگی (ماده گاوهای گوشتی و ماده گوساله ها)

قبل از پروار (ماده گاوهای گوشتی و ماده گوساله ها)

قبل از زایمان

گاوهای نر

گاوهای ماده ی بالغ

واکسیناسیون دام های شیرده (feedlot)

واکسیناسیون موقع ورود دام ها

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی