امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

مقدمه

توضیحات

توجه به شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه

پیش خیز در تیرها

انبساط و انقباض حرارتی

افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی

فساد و خوردگی در فلز

ساخت، نصب و کنترل نوع کار

نقشه های کارگاهی

ساخت

تعبیه پیش خیر – خم کردن و راست کردن قطعات

برشکاری

برش گرمایی (برش با شعله هوا گاز)

آماده کردن لبه ها

ساختمانهای با اتصال جوشی

ساختمانهای با پیچهای پر مقاومت

درزهای فشاری

رواداری ابعادی

تنظیم پای ستونها

شرایط کلی

سطوح غیر قابل دسترسی

سطوح تماس

سطوح صاف و آماده شده

سطوح مجاور جوش کارگاهی

برپایی و نصب

میزان کردن پای ستونها

مهار

تنظیم کردن کار

جفت کردن درزهای فشاری در ستونها

جوش کارگاهی

رنگ کارگاهی

اتصالات کارگاهی

کنترل نوع کار

مردود کردن کار

بررسی جوشها

بررسی اتصالات اصطکاکی در پیچهای پر مقاومت

تعیین نوع فولاد

خواص بتن

ویژگیهای مطلوب بتن سخت شده

سنگدانه ها

آب

پروژه مدرسه ابن سینا

مشخصات سازه

تصاویر

پروژه دبیرستان نمونه استرآبادی

پروژه هنرستان شهید چمران

پروژه دبستان فیضیه

کارگاه شرکت طرح وساخت سوله نیماد

پروژه دبیرستان استرابادی

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی