امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

فصل اول کلیات

فصل دوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده اول منابع درآمد سازمان به شرح زیر است

فصل سوم بیماری - حاملگی و وضع حمل

فصل چهارم ازکارافتادگی - بازنشستگی - فوت

بخش اول - ازکارافتادگی

بخش دوم بازنشستگی

فصل پنجم - ازدواج و عائله مندی

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی