امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت زمان

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

مدیریت چیست

برآوردهای زمانی

مدیریت زمان

جدول حیطه کارهای روزمره انسان

ویژگیهای زمان در مقایسه با سایر عوامل تولید

نتایج مدیریت صحیح زمان

برای موفقیت در مدیریت زمان از خود سوال کنیم

برای استفاده بهتر از وقتمان

روش کار در مدیریت زمان

کاربرد اصل «پارتو» در مدیریت زمان

برنامه ریزی

برای اینکه تندتر و بهتر کار کنید

راهزنان وقت

ستمکاران وقت

مدیریت زمان

نسخه دستیابی به موفقیت

مدیریت زمان در آیینه شعر و ادب فارسی

کاربرگ تعیین هدفهای خصوصی یا اداری

راهنمای برنامه ریزی هفتگی

برنامه ریزی ساعتی روزهای هفته

پرسشنامه راهنمای مدیریت زمان

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی