امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه بررسی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی

0

بسمه تعالی

با ابلاغ و سلام و درود همان گونه که می دانید(ارزشیابی توصیفی)شیوه ای از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که اطلاعات لازم،معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری با استفاده از ابزارها و روش های مختلف در طول فرایند یاددهی – یادگیری در اختیار قرار می دهد.بر اساس این اطلاعات است که بازخوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری بهتر دانش آموز فراهم می گردد اما از نقاط قوت،موانع و خلاقیت های معلمان در این زمینه چندان اطلاعات علمی در دسترس نیست.

حال با توجه به شناخت جناب عالی از روند اجرای ارزشیابی توصیفی،امید است نظرات و تجارب ارزشمند شما،ما را در انجام این بررسی یاری رساند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه به موارد زیر توجه فرمایید:

1.هر سوال را با توجه به تجربیات عملی خود در مدت اجرای ارزشیابی توصیفی پاسخ دهید.

2.انتخاب گزینه زیاد از سوی شما بدان معنی است که ویژگی مربوط،در حدود96 تا 100 درصد محاسن و یا موانع ارزشیابی توصیفی محسوب می شود.انتخاب گزینه متوسط به معنی 50تا 68 درصد و گزینه کم به معنی 1 تا 49 درصد می باشد.انتخاب گزینه تایید نمیشود،یعنی این ویژگی محاسن و یا موانع ارزشیابی توصیفی محسوب نمی شود.

3.داده های حاصل ازپرسشنامه محرمانه بوده و به جز استفاده آماری مورد بهره برداری دیگری قرار نخواهد گرفت.لذا خواهشمند است اندازه واقعی نقاط قوت و موانع ارزشیابی توصیفی را مشخص کنید.

4.بعد از پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه را در پاکت قرار هید و درب آن را بچسبانید و پژوهشگر و یا مدیر مدرسه تحویل دهید.

از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می شود.

پرسشنامه نظر سنجی از معلمان ابتدایی استان قم

موضوع:بررسی نقاط قوت،موانع و روش های بهبود اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی

توضیح:جواب سوالات را با علامت *در مشخص کنید:

1.اداره آموزش و پرورش محل خدمت: ناحیه(1 2 3 4 )

منطقه (کهک خلجستان جعفریه )

2.نوع دبستان: 1)دخترانه 2)پسرانه 3)مختلط

3.پایه تدریس: اول دوم سوم چند پایه

4.جنسیت آموزگار: 1)زن 2)مرد

5.نمونه های زیر تا چه میزان به عنوان نقاط قوت ارزشیابی توصیفی مورد تایید می باشد؟

مورد تایید نمی باشد(0)

کم

(1)

متوسط

(2)

زیاد

(3)

نقاط قوت ارزشیابی توصیفی

ردیف

توجه معلمان به اهداف آموزش و پرورش

5-1

کمک به درک و فهم مطالب

5-2

بکارگیری یافته ها در موقعیت جدید

5-3

بکارگیری روش های نوین تدریس

5-4

استفاده از روش های مختلف برای جمع آوری اطلاعات

5-5

استفاده از ابزارهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات

5-6

استفاده از بازخوردهای توصیفی و رهنمود های مناسب

5-7

شناخت ضعف و قوت دانش آموزان

5-8

افزایش علاقه به یادگیری

5-9

افزایش مهارت کار با مواد و ابزار و وسایل

5-10

افزایش سطح همکاری و مشارکت دانش آموزان در فعالیت گروهی

5-11

افزایش میزان مسئولیت پذیری و خود کنترلی دانش آموزان

5-12

تقویت نگرش مثبت به درس معلم و مدرسه

5-13

کاهش فضای رقابت نا سالم

5-14

کاهش اضطراب

5-15

افزایش سطح فعالیت شورای معلمان برای ارتقا پیشرفت تحصیلی

5-16

افزایش مشارکت والدین در جریان یادگیری

5-17

تبدیل مقیاس فاصله ای

(0-20)به مقیاس رتبه ای

5-18

6.نمونه های زیر تا چه میزان به عنوان موانع اجرای ارزشیابی توصیفی مورد تایید می باشد؟

مورد تایید نمی باشد(0)

کم

(1)

متوسط

(2)

زیاد

(3)

موانع اجرای ارزشیابی توصیفی

ردیف

عدم استفاده از روش های فعال تدریس

6-1

عدم شناخت معلم از دانش آموزان

6-2

عدم برنامه ریزی و اجرای طرح درس

6-3

عدم علاقمندیمعلمان به اجرای ارزشیابی توصیفی

6-4

چند شغله بودن معلمان

6-5

حجم زیاد کتاب

6-6

عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرایند ارزشیابی توصیفی

6-7

عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرایند ارزشیابی توصیفی

6-8

زمان بر بودن اجرای ارزشیابی توصیفی

6-9

افزایش حجم کار نوشتاری معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی

6-10

ناکافی بودن دوره های اموزشی ضمن خدمت مربوط به ارزشیابی توصیفی

6-11

عدم آشنایی مدیران با برنامه ارزشیابی توصیفی

6-12

عدم عرضه منابع مطالعاتی برای معلمان

6-13

عدم نظارت و راهنمایی لازم در اجرای ارزشیابی توصیفی توسط کارشناسان

6-14

عدم امکانات لازم برای انجام کارهای فردی و گروهی در کلاس

6-15

تراکم جمعیت کلاس

6-16

عدم توجیه و همکاری والدین

6-17

7. سایر موانع و مشکلات ارزشیابی توصیفی و روش های بهبود آن را شرح دهید.

تبلیغات متنی