امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت درختان میوه

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

درختان میوه

تاریخچه

طعم سیبها

پرورش سیب

شروع به احداث باغ

موقعیت

گرده افشانی

سرما هنگام گل دهی

کاستن از بار درخت

آفات

برداشت

تجارت

توت

مقدمه

مشخصات گیاهشناسی

واریته ها

جا و خاک مناسب

انبه

مشخصات گیاه شناسی

محلهای کاشت

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی