امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت خانواده شب بو

0

تعداد صفحات: 64 صفحه

مقدمه

شب بو

گلبرگ وپرچم ها

ساختمان گل در خانواده شب بو

میوه در تیره شب بو

گیاهان مهم این تیره عبارتند از

شاهی

خاکشیر و خاکشیر طبی

قدومهalyssum

انواع کلم ها

منداب

ترب

ترب قرمز (تربچه خوراکی)

شلغم

شلغم خوراکی

خردل

خردل سیاه

میوه یا بذر در خردل

گیاه خردل

پروسه دوم کاکتوس ها

خانواده کاکتاسه

زیر خانواده پرسکیه Pereskia

زیر خانواده اوپنسیه Opuntia؛

- زیر خانواده سرئه Cerea

زیر خانواده اوپنسیه Opuntia

زیر خانواده سرئه Cerea

پرورش کاکتوس ها

تکثیر کاکتوس ها

تکثیر بذری کاکتوس ها

تکثیر رویشی کاکتوس

روشهای پرورش کاکتوس(روش کاتینگ (Cutting

روشهای پرورش کاکتوس (گرافتینگ Grafting)

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی