امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول

معرفی محصول

مقدمه

ترمز های اتومبیل

ترمز های کاسه ای

ترمز های دیسکی

ترمز دستی

مشخصات سیستم ترمز

کشتاورترمز

ترمز های کاسه ای دوبل

لنت ها

کفشکها

سیلندر چرخ

سیلندر اصلی

مکش

کفشکهای ترمز

فصل دوم

لیست پرسنل غیر تولیدی

اداری(سرویس دهنده پرسنل)

پشتیبانی(سرویس دهنده به تولید)

لیست قطعات محصول

فرم محاسبه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز

لیست مواد اولیه و قطعات خریدنی مورد نیاز

لیست مواد اولیه و قطعات خریدنی مورد نیاز

نام محصول سیلندر ترمز

فرآیند عملیات

جدول فرآیند عملیات

جدول برنامه ریزی حمل و نقل

فصل سوم

تعیین مساحت کارخانه

-محاسبه مساحت بخشهای تولیدی

محاسبه فضای مورد نیاز کارگاه ریخته گری

محاسبه فضای مورد نیاز کارگاه پخت پرس

محاسبه فضای مورد نیاز کارگاه ماشین کاری

جدول تعیین مساحت مورد نیاز بخشهای تولیدی

جدول تعیین مساحت مورد نیاز بخشهای تولیدی

فرم برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

جدول برآورد هزینه ساختمان های مورد نیاز

برآورد هزینه تاسیسات

جدول برآورد هزینه های نیروی انسانی

جدول برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت و نحوه تامین آن

جدول برآورد هزینه های متفرقه

جدول برآورد هزینه های سال اول تولید

فصل چهارم

بازاریابی محصول

بازار یابی محصول

فرم تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و تعیین وضعیت بازار و تعیین برنامه تولید

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی