امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

هوش هیجانی تراویس.براد بری و جین. گریوز

0

هوش هیجانی

تراویس.براد بری و جین. گریوز

Emotional Intelligence: by Brad berry & Greaves

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است. برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.

الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.

ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید.

برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید ئر خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.

 

هرگز

بندرت

گاهی

معمولا

تقریبا

همیشه

همیشه

1)     به توانایی های خود اعتماد دارید.

 

 

 

 

 

 

2)     ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید.

 

 

 

 

 

 

3)     هیجان های خود را، هنگامی که پیش می آیند، درک می کنید.

 

 

 

 

 

 

4)     تاثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید.

 

 

 

 

 

 

5)     تاثیر دیگران درحالت هیجانی خود را درک می کنید.

 

 

 

 

 

 

6)     خودتان در شرایط سختی که با آن ها روبرو می شوید، نقش دارید.

 

 

 

 

 

 

7)     می توان روی شما حساب کرد.

 

 

 

 

 

 

8)     با استرس، خوب کنار می آیید.

 

 

 

 

 

 

9)     تغییر را زود می پذیرید.

 

 

 

 

 

 

10)دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید.

 

 

 

 

 

 

11)قبل از تصمیم گیری، راه حل های مختلف را در نظر می گیرید.

 

 

 

 

 

 

12)سعی می کنید از هر وضعیتی، چه خوب و چه بد، حداکثر استفاده را ببرید.

 

 

 

 

 

 

13)در برابر میل به حرف زدن یا عمل کردن، هنگامی که باعث بد تر شدن اوضاع می شود، مقاومت می کنید.

 

 

 

 

 

 

14)وقتی ناراحت می شوید، کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمانی می آورند.

 

 

 

 

 

 

15)وقتی از چیزی ناراحت هستید، دیگران را از خود می رنجانید.

 

 

 

 

 

 

16)انتقاد را می پذیرید.

 

 

 

 

 

 

17)احساسات دیگران را درک می کنید.

 

 

 

 

 

 

18)به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید.

 

 

 

 

 

 

19)منظور طرف مقابل را واقعا متوجه می شوید.

 

 

 

 

 

 

20)در بین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید.

 

 

 

 

 

 

21)در وضعیت های دشوار مستقیما با دیگران رو در رو می شوید.

 

 

 

 

 

 

22)با دیگران به خوبی کنار می آیید.

 

 

 

 

 

 

23)به طور واضح و موثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

 

 

 

 

 

 

24)به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است.

 

 

 

 

 

 

25)به طور موثر تعارض و مشکل را حل می کنید.

 

 

 

 

 

 

26)برای کنترل موثر تعامل ها، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید.

 

 

 

 

 

 

27)برای بهتر کنار آمدن با دیگران، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید.

 

 

 

 

 

 

28)منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید.

 

 

 

 

 

 

 

برادبری و گریوز.هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها). مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی. نشر ساوالان

تبلیغات متنی