امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی حسابداری بیمه ایران

0

تعداد صفحات: 75 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

موضوع تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

محدودیتهای تحقیق

دامنه تحقیق

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

تاریخچه بیمه ایران

نیروی انسانی

شبکه فروش

سرمایه بیمه ایران

سرمایه گذاری ها

سیاست ها و خط مشی های بیمه ایران

چشم انداز

ارزش ها (Values)

اهداف بنیادین (Goal)

توفیقات

سیاست ها و خط مشی های بیست گانه شرکت در سال 1388

نمودار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش عملکرد مالی سال 84 شرکت سهامی بیمه ایران

رشته های بیمه ایران

بیمه اتومبیل

حق بیمه و تخفیف عدم خسارت

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه

فرانشیز خسارت

بیمه آتش سوزی چیست؟

بیمه های باربری

بیمه های وارداتی و صادراتی

بیمه های مسئولیت

بیمه عمرو پس انداز

بیمه تأمین خانواده

بیمه تشکیل سرمایه بازنشستگی

بیمه سرمایه فرزندان

قانون اداره امور شرکتهای بیمه

اساسنامه شرکتهای بیمه

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ارکان شرکت

فصل سوم: مقررات مالی

فصل سوم: روش تحقیق

حساب های کل و معین شرکت های بیمه

شرح حساب های کل و معین

حساب بیمه گزاران باربری

مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شرکت های بیمه:

حسابداری شعب شرکت های بیمه

حسابداری کل (تمرکز حساب ها)

صورت های مالی شرکتهای بیمه

صورتحساب سود و زیان

یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی