امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

تاریخچه هندوانه

کشت هندوانه در شرایط دیم

زمان برداشت

برداشت به روش سنتی و معایب

روش ماشینی (معایب و مزایا آن)

معرفی دستگاه

توصیه اقتصادی و قیمت محصول

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی