امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش کارآموزی دامپزشکی

0

تعداد صفحات: 32 صفحه

فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی قسمتهای مختلف شبکه دامپزشکی و وظایف آنها

واحد سل و بروسلوز

واحد واکسیناسیون

واحد نظارت

واحد مراقبت و پیشگیری بیماری های دام و طیور

فصل سوم: آموخته ها

داروخانه دامپزشکی

تغذیه

ضد عفونی کننده ها

جنتامایسین (Gentamicin)

لینکوپک (لینکومایسین + اسپکتینومایسین)

اکسی وت (اکسی تتراسایکلین)

Oxyfetracycline

penicillin G+Streptomycin

تایلوزین (Tylosin)

Pantrisul (تری متوپریم + سولفانامید)

فلونکسین (Flunixin)

وتاکوئید (دگزامتازون)

فایتو

catosal (فسفر آلی)

ویتالین (Multi vitamin)

ویتالیت (مولتی ویتامین + الکترولیت)

Ruminotoric

پودر ORS پودر الکتروبالاس وپودر اسکورزاستاپ

ویتاسپرین (Vitaspirin)

آیورمکتین (Ivermectin)

آلبندازول (Albendazole)

پماد داخل پستانی MC

ادگو استیم (مایع)

واحد سل و بروسلوز

تست سل

تست بروسلوز

واحد واکسیناسیون

واکسن آبله گوسفند سریه Sheep pox vaccine TC strain) RM/

واکسن آبله نر سریه گورگان (Goat pox vaccine TC strain)

واکسن بروسلوزگوسفندی (Brucella melitansis strain RevI vaccine)

واکسن S گاوی (Reduced dose brucella abortus strain vaccin)

واکسن قانقاریا (Black Disease Vaccine)

واکسن شاربن علامتی (Blackleg Vaccine)

واکسن تب برفکی (ایرانی) (Foot and Mouth Disease vaccine)

واکسن تب برفکی خارجی

واکسن آنتروتوکسی (Enterotoxemia vaccine)

واکسن هاری انستیتو پاستور و هاری خارجی

واکسن تزراسبی

واکسن آگالاکسی (Killed Agalactia vaccine)

واکسن شاربن (Anthranu Live Vaccine)

واکسن تیلریوزگاوی و واکسن تیلریوزگوسفندی که دوزی و در oc- نگهداری می شود.

واحد نظارت

کشتارگاه

آزمایشگاه آنالیز

آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه Elisa

کیت IDEX

کیت KPL

درمانگاه دام

درمانگاه طیور

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی