امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت جایگاه مختلف گاو شیری برعملکرد گله

0

تعداد صفحات: 85 صفحه

چگونه می توانیم ساختمان ساده ودلچسبی که نیازهای اساسی گاوشیری را تامین کند بسازیم؟

چگونه می توانیم بهترین تاسیسات را برای دام خود بنا کنیم؟

نکات مهم در طراحی جایگاه

استفاده از راهروی کود

تمیز بودن جایگاه و راحتی دام هنگا م تغذیه باعث تولید شیر پاکیزه و مرغوب می شود.

چگونه می توانیم جایگاه مناسبتری برای دام خود بسازیم؟

نگهداری دام در ساختمان

نقشه کشی

جایگاه

مساحت کف

روش ساخت کف و شیب و سنبه زدن زمین و شن ریزی

بتون

جداسازی

راهروی کود (فاضلاب)

آخور

سقف

ستون و پایه ها

شیردوشی

گوساله دانی

نکات پر اهمیت در طراحی ساختما ن و تاسیسات

طراحی ساده ازدامداری

ساختمان گاوداری پیشرفته

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی