امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت ماشین های کود آبیاری

0

تعداد صفحات: 32 صفحه

روش های آبیاری

مقدمه

تعریف

ضرورت کود آبیاری

مزیت کود آبیاری

از دیگر مزایای کوددهی با سیستم آبیاری

دلایل توسعه‪ی روش کود آبیاری در کشور

روشهای آبیاری

کود آبیاری به روش زیر زمینی

ضرورت و مزیت آبیاری قطره‪ای و بارانی برای توزیع کود

اثرات متناوب کود آبیاری بر محصول و کیفیت آبیاری قطره‪ای زیر سطحی

کود آبیاری تحت شرایط شوری

مواد کودی

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی