امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

پروژه کارآفرینی طرح تولیدی آب معدنی

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

مقدمه

فصل اول: ماهیت آبمعدنی

منشاء آب معدنی

منشاء سطحی

منشاء عمقی

منشاء مخلوط

خروج آب معدنی

خروج از شکاف

خروج از گسل

خروج از رگه های رسوبی

خروج از چین خوردگی ها

خروج از زمینهای آهکی شکافدار

مظهرهای چندگانه

پدیده تحجر

رسوبات و رسوبگذاری

خروج چشمه های آب معدنی

استخراج آبهای معدنی

ویژگی های آب معدنی

آبده

درجه حرارت

هدایت و مقاومت الکتریکی آب معدنی

رادیو اکتیویته

ویژگی های شیمیایی

گازها و چشمه های آب معدنی:

رده بندی آبهای معدنی

رده بندی درمانی

در رده بندی زمین شناسی

موجودات گیاهی در آبهای معدنی

موجودات حیوانی در آبهای معدنی

چشمه های آب معدنی معروف ایران

پستی و بلندیهای کارستی

تقسیم بندی آبهای معدنی

موارد منع استفاده از آبهای معدنی

اثرات درمانی آبهای معدنی

چشمه های آبگرم و آبفشانها

رده بندی درمانی آبهای معدنی و گرم

موارد استفاده آبهای معدنی

فصل دوم: علل نیاز به مصرف آب معدنی

موارد مصرف و کاربرد

کالای جایگزین

قیمت داخلی و جهانی محصول

ویژگی های آب معدنی طبیعی

فصل سوم: بررسی پروسه و ملزومات آن

پروسه تهیه آب

دیاگرام طراحی جریان

شرح مرحله به مرحله فرآیند تهیه آب

روند پروژه

لیست تجهیزات

تجهیزات خط

دستگاه تولید بطری با سرعت بالا

داده های تکنیکی

لیست متعلقات

قالب

واحد پر کن و بسته بندی

فصل چهارم: مطالعات اقتصادی وتوجیهی طرح

نوع و میزان تولید محصولات

ساختمان سازی

ماشین آلات و تجهیزات (مشخصات فنی آنها)

تاسیسات

وسایل حمل و نقل

مواد اولیه

برق، آب و سوخت مصرفی

نیروی انسانی

هزینه تعمیرات و نگهداری

سرمایه ثابت

سرمایه ثابت

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری

هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه قیمت تمام شده

منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی