امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی شرکت زاگرس

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

معرفی شرکت

حوزه فعالیت شرکت

تولید متانول و بخار

کاربرد متانول

سهامداران عمده شرکت

ظرفیت تولیدی شرکت

هزینه های تولیدی شرکت

مواد اولیه

قیمت گذاری مواد اولیه

مفروضات مواد اولیه

بررسی مفروضات مواد اولیه

بررسی هزینه مواد اولیه

فروش شرکت

قیمت گذاری محصولات

پیش بینی فروش سال مالی 93

سایر مفروضات شرکت

مفروضات مبنای برآورد سود کارشناسی

پیش بینی صورت سود(زیان) شرکت برای سال مالی 93

ریسک های پیش روی شرکت

سایر نکات موجود در اطلاعات مالی شرکت

سایر پتانسیل های افزایش سود

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

وضعیت کنونی صنعت

روندهای آتی صنعت متانول

جایگاه شرکت در صنعت

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسب جاری

نسبت گردش موجودی

گردش جمع داراییها

گردش حساب های دریافتنی

نسبت بدهی

نسبت سود خالص به فروش

نسبت سود عملیاتی

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

پیش بینی بودجه بندی شرکت

جمع بندی

همراه با فایل اکسل

صورتهای مالی حسابرسی سال 91

صورتهای مالی سال 92

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی