امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

فصل اول: آشنائی کلی با مکان کارآموزی

مقدمه

تاریخچه

اسامی شهرداران مشهد (از سال 1368)

چارت سازمانی

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

شرح مختصری از فرآیند خدماتی

اهداف سازمان

فصل دوم ارزیابی بخشهای متبط با امور مالی و حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری

پرداخت سایر هزینه ها

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

واریز تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

دارائی های ثابت

اموال اختصاصی شهرداری

اموال عمومی شهری

ملاک اصلی تشخیص اموال غیر منقول

ثبت عملیات مربوط به دارائی های ثابت در شهرداری

عملیات حسابداری مربوط به خرید دارای ثابت

فروش، زائل کردن و حذف دارائی ثابت

فصل سوم: انتقادات و پیشنهادات

گزیده ای از آموختها

نتایج

پیشنهادات

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی