امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت آبیاری

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

آبیاری یعنی آب دادن به خاک و به اهداف زیر انجام می گیرد

وظایف خاک عبارتند از

آب به دو شکل از زمین خارج می شود

عوامل آب و هوایی

عوامل گیاهی

عوامل خاکی

عوامل آبیاری

نحوه ی مبارزه با علف های هرز

عوامل موقعیتی

روش های تعیین و تخمین آب مصرفی گیاه

مراحل رشد گیاه

آبیاری بارانی

مقدمه

مزایای آبیاری بارانی

معایب آبیاری بارانی

عکسها

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی