امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجراء شالوده و ستون

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

اجراء شالوده

شالوده گسترده

شالوده منفردونواری

نحوه اجرای شالوده

مشخص کردن مکان ستون

بتن ریزی شالوده

اجراء ستون ها

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی