امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه

0

ردیف

سوالات تحقیق

خیلی کم

کم

بی تفاوت

زیاد

خیلی زیاد

1

تعداد تحصیل کرده های جامعه   دلیجان عامل مؤثری در گرایش دانش آموزان دوره ی متوسطه به مطالعه ی کتب غیر درسی   است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

وجود کتابخانه های عمومی در   شهرستان و ارائه خدماتی مانند کتب مورد نیاز و سالن مطالعه مناسب می تواند دانش   آموزان را به مطالعه کتب درسی تشویق نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

کتاب فروشی ها و نوع کتاب   های آنها در مطالعه کتب غیر درسی دانش آموزان مؤثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ترغیب و تشویق و ایجاد   فرهنگ مطالعه به عنوان یک ارزش از رسانه های گروهی مانند رادیو، تلویزیون در گرایش   به مطالعه نقش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

بالا بردن قیمت کتاب های غیر   درسی از علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی این گونه کتاب ها می کاهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

جهت گیری مسئولان فرهنگی   جامعه در ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه ی آن گونه کتب غیر درسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

پدیده ی بیکاری در جامعه   انگیزه و علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

گسترش پدیده ی اعتیاد در   جامعه از علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی مؤثرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

مساجد و مبلغین مذهبی در   گرایش علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی مؤثرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

برنامه های تلویزیون عامل   کاهش علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

فرهنگ مطالعه به طور عام   جزء سنین و فرهنگ جامعه نبوده است لذا پافشاری بر آن تأثیری در تقویت انگیزه ی   مطالعه ی کتب غیر درسی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

رفع تبعیضات در جامعه می   تواند گرایش دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی تقویت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

مسئولین جامعه در هدایت   دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی نقش دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

دبیران دبیرستان عامل مؤثری   برای ایجاد انگیزه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی دانش آموزان هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

مطالعه و ادامه تحصیل   معلمان به ویژه دبیران دبیرستان ها در تقویت انگیزه ی مطالعه ی دانش آموزان به   کتی غیر درسی مؤثر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

کتابخانه ی مدرسه، نوع کتاب   و منظم بودن آنها وسیله ای برای تشویق دانش آموزان به کتب غیر درسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

برگزاری مسابقات کتابخوانی   می تواند در مطالعه ی دانش آموزان به کتب غیر درسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

حجم زیاد کتاب های درسی سبب   کاهش مطالعه ی دانش آموزان در کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

معرفی یک کتاب در هر هفته   در تابلوی مدرسه عامل ایجاد انگیزه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

بیان خلاصه ی کتاب در یک   روز هفته به طور منظم در مراسم صبحگاهی و دادن جایزه یکی از عوامل گرایش دانش   آموزان به مطالعه ی کتاب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

تحصیلات اعضاء خانواده عامل   مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

وضعیت اقتصادی خانواده عامل   مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

وجود کتابخانه و اتاق   مطالعه ی مخصوص دانش آموزان در خانه عامل مؤثری در تشویق آنها به مطالعه ی کتب غیر   درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

برنامه ی منظم پدر و مادر   در شبانه روز برای مطالعه در فرزندان آنها انگیزه ی مطالعه را تقویت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ترغیب و تشویق والدین و   اعضاء خانواده انگیزه ی مطالعه ی کتب غیر درسی را در فرزندان تقویت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شغل پدر و مادر یکی از   عوامل مهم در ترغیب فرزندان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

اصرار بیش از حد پدر و مادر   به بالا بردن نمرات درسی فرزندان به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

اختلاف خانوادگی مخصوصا بین   پدر و مادر میزان مطالعه ی فرزندان در کتب غیر درسی را کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

معتاد بودن پدر گرایش به   مطالعه ی کتب غیر درسی را در فرزندان کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

علاقه ی شدید دانش آموزان   به ورزش مخصوصا فوتبال یکی از عوامل مهم کاهش مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

رفع ضعف قوای جسمانی مانند   بینایی و شنوائی می تواند انگیزه به مطالعه ی کتب غیر درسی را افزایش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

سطح هوش و استعداد دانش   آموزان در تقویت انگیزه ی مطالعه ی کتب غیر درسی را افزایش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

پافشاری بیش از حد والدین   جهت قبولی در کنکور دانشگاه ها انگیزه ی آنها به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش   می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

دانش آموزی که علاقه ی شدید   به مطالعه ی کتب غیر درسی دارد به نوعی توسط همکلاسان خود تحقیر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

خصوصیت دوست پذیری و نفوذ   هم کلاسان عامل تقویت انگیزه ی مطالعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

دادن تحقیق توسط دبیران پیرامون   دروس مربوطه عامل مؤثری در برانگیختن دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

برگزاری کنفرانس های مربوط   به دروس در کلاس توسط دبیران عاملی برای تشویق دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر   درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

انتخاب کتاب نامناسب برای   مطالعه از علاقه ی  دانش آموزان به   مطالعه ی کتب غیردرسی می کاهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ارائه الگوهای علمی و تربیتی   توسط پدر و مادر عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

مربی امور تربیتی و اجرایی   برنامه های پرورشی در مدرسه عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر   درسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی