امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای سازه های بتنی

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مقدمه

نکات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه

انواع نقشه های ساختمانی

نقشه های معماری

نقشه های اجرایی

نقشه های تاسیسات

روشهای انبار کردن سیمان

روش انبار کردن میله گردها

خم کردن میله گردها

درباره بتن

اختلاط بتن

خصوصیات مخلوط بتن

آرماتوربندی ستونها

قالب بندی ستونها

ویبره زدن بتن

عمل آوری ستونهای بتنی

تیرچه

بلوک

مزایای سقف تیرچه بلوک

انواع پله های بتن مسلح

دالها

دیوارها

دیوارهای حایل

دیوارهای باربر

دیوارهای زیرزمین

دیوارهای غیرباربر

دیوارهای برشی

ستون

تصاویر

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی