امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

ترجمه نیازهای روحی سالمندان

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

توجه به نیازهای روحی سالمندان

روانشناسی چیست؟

روانشناسی سن

نیاز به رشد خدمات روانشناسی برای سالمندان

تعامل بین مراقبت از سلامت روحی و سلامت جسمانی

افسردگی

تدبیر پیشنهاد رشد، برای بهبود مراقبت سلامت روحی برای (آمریکائیان مسن تر)

چگونه روانشناسان نیازهای سالمندان پیر را مورد توجه قرار می دهند؟

متن لاتین

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی