امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی علوم پایه هشتم

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

تغیییرات فیزیکی

تغییراتی که در آن ساختمان ذرات سازنده ی ماده تغییر نکند و به همین خاطر ماده ی جدیدی به وجود نیاید را تغییرات فیزیکی می گویند.

تغییرات شیمیایی

تغییراتی که در آن ساختمان ذرات سازنده ی ماده تغییرمی کند و به همین خاطر ماده ی جدیدی به وجود می آید را تغییرات شیمیایی می گویند.


خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی