امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

نقش اثرات فرهنگی رسانه های جمعی در امنیت اجتماعی

0

امنیت در معنای کلی و فراگیر مقوله ای حساس و پر اهمیت بخصوص در جوامع امروزی است. اهداف انسان فقط در سایه امنیت قابل تحقق است. به عبارتی امنیت پایه اصلی پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه محسوب می شود. رسانه ها از دو سو با موضوع امنیت در ارتباطند، از یک نگاه میزان فعالیت و روشنگری رسانه ها خود متاثر از میزان امنیت موجود در جامعه است به این معنا که در جامعه امن، اندیش وران رسانه به آسانی تفکر و بینش خود را به مردم بازتابنده و به آسانی و به دور از بیم نظر خود را بیان می کنند. از نگاه دیگر روشنگری رسانه ها خود به عنوان ابزار و یک کنترل اجتماعی می تواند در افزایش امنیت و استواری ایه های آن مفید واقع گردد. رسانه های دیداری و نوشتاری، کارکردی امنیت ساز دارند و در ایجاد امنیت از نقشی موثر برخوردارند، اما آنگاه که در کارکردی منفی نقش وارونه بر عهده می گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه، آلوده، مبهم و تاریک خواهد شد.

  • تاریخ: یکشنبه , 08 بهمن 1402 (21:08)

تبلیغات متنی