امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآفرینی تولید ظروف یکبار مصرف پوسیدگی گیاهی

0

تعداد صفحات: 11 صفحه

مشخصات تهیه کننده طرح

صنعت و فضای کلان اقتصادی

مشخصات شرکت

برنامه مدیریت

برنامه بازار و بازاریابی

برنامه تولید

برنامه مالی

محصول

سرمایه گذاری

برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

برآورد سرمایه در گردش

نحوه ی سرمایه گذاری

هزینه های سالانه

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی