امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی شهرسازی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مقدمه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی و قوانین مهم آن

طرح تفصیلی شهرداری گرگان

فصل دوم

ارزیابی (بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز)

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

تایید نقشه

صدور پروانه

اعلام ضابطه ها

پیشنهادات

فرم های مربوطه

اجرای دال روی کانل ها بعنوان پل

اجرا محل قرار گرفتن تابلو های برق روی کانال ها

اجرای تسطیح، رگلاژ و بکفیل محوطه

اجرای پداستالها برای دکل ها و گنتری ها

اجرای دیوار آتش

اجرای شبکه سیم ارت

اجرای فنداسیون دیوار های جانبی کارگاه

عملیات اجرایی مربوط به اتاق نگهبانی

آزمایشگاه بتن

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی