امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآفرینی مهد کودک

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

مقدمه

توصیف پروژه

توجیه پروژه بامنطق

امکان سنجی

بیمه ودریافت مجوز

محل تاسیس وشرایط ساختمانی

پلان ساختمان

چارت

برآوردنیروی انسانی وحقوق ودستمزد

برآوردتجهیزات وبرآوردقیمت

محاسبات مالی

برآورداستهلاک

توجیه اقتصادی

جدول هزینه ها

نحوه جذب سرمایه

نمودارزمانبندی پروژه

گزارش بازدید

ضمایم

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی